Índex > Sistemàtica > Poàcies > Agricola > Zea

Zea mays
(panís, blat de moro, moresc, dacsa; cast. maíz)
El panís conegut també com moresc, blat de moro o dacsa, és una planta anual i monoica de grans mides, amb una inflorescència terminal portadora de les flors masculines; les flors femenines, en canvi, es disposen sobre les panotxes axil·lars. Cada gra de la panotxa correspon a un ovari fecundat d'una flor i cada filament individualitzat del capoll és el llarg estil que s'estén a partir del gra, per dins la panotxa, fins a l'exterior. La pol·linització de cada estil permetrà la posterior maduració del gra.

El panís és dels pocs cereals importants originaris d'Amèrica. Fou inicialment domesticat als altiplans de Mèxic. Segons evidències arqueològiques, s'han trobat panotxes fòssils de panís a les excavacions de Tehuacán, a Mèxic, datades de fa 7.000 anys. Aquestes panotxes fòssils són similars en aparença a les d'un tipus actual de panís que encara es cultiva en àrees remotes de Mèxic; es tracta d'una panotxa tunicada, és a dir, amb unes glumes amples que envolten cadascun dels grans. Per la seva banda, el panís trobat en excavacions arqueològiques corresponents a uns 2.000 anys més tard es considera relativament similar a l'actual. En temps de Colom, el panís era cultivat des de territoris de l'actual Canadà fins a Xile, i s'estima que el nombre de races que els pobles nadius havien seleccionat era d'unes 300. El panís va ser transportat a Europa per Colom en tornar del seu primer viatge, tot i que la planta no va despertar gaire atenció. Amb el temps i gràcies a l'obtenció de diferents híbrids i cultivars, la planta s'ha estès arreu del món.

El gra de panís és deficient en els aminoàcids triptòfan i lisina i relativament baix en contingut de proteïna total. Les proteïnes del panís, principalment zeïna, no formen una matèria glutinosa com les del blat, motiu pel qual el pa fet amb farina de panís presenta certa similitud amb el que hom prepara amb farina de blat sense llevat. El panís és emprat directament o indirectament a gran escala en l'alimentació del bestiar i constitueix un dels principals components del pinso compost com a font de carbohidrats. Un subproducte del panís és l'oli, present en l'escutel del gra i amb moltes aplicacions industrials, a part dels seus usos alimentaris i farmacèutics. La majoria de l'oli de panís refinat que es comercialitza s'utilitza en amanides i en margarines.