Índex > Sistemàtica > Poàcies > Arvense > Paspalum

Paspalum sp.
(gram d'aigua)
Els grams d'aigua són espècies del gènere Paspalum. El més freqüent és P. distichum (= P. paspalodes) el qual mostra un hàbit perenne similar a l'autèntica grama (Cynodon dactylon) en extedre's pel sòl per medi de rizomes i estolons. Es diferencia fàcilment de la grama per la inflorescència, la qual és formada per només dues espigues.

P. dilatatum, en canvi, és cespitós, mostra un port erecte i una inflorescència amb tres-cinc espigues distants entre elles. Totes dues espècies són estivals i requereixen ambients força humits.
Paspalum paspalodes

Paspalum paspalodes

Paspalum dilatatum