Índex > Sistemàtica > Poàcies > Arvense > Avena

Avena sp.
(cugula)
Amb el nom de cugula es coneixen diverses espècies del gènere Avena. Totes elles corresponen a males herbes dels cereals d'hivern. La més abundant és Avena sterilis ssp. ludoviciana, mentre que l'altra subespècie -A. sterilis ssp. sterilis-, és d'aptitud més termòfila i es restringeix a comarques marítimes. Totes dues subespècies es caracteritzen per la dehiscència conjunta de les dues cariòpsides grosses i arrestades presents a cada espiga.

A. fatua, és propia de camps de cereals de llocs més frescals i/o montans. A diferencia de la resta, A. barbata mostra una aptitud més ruderal. En aquestes dues espècies, la dehiscència de les cariòpsides té lloc de forma separada.

Avena sterilis

Avena sterilis subsp. ludoviciana

Avena fatua

Avena barbata