Índex > Sistemàtica > Poàcies > Arvense > Phragmites

Phragmites australis
(canyís; cast. carrizo)
El canyís és una herba robusta i rizomatosa. Les tiges es renoven de manera anual a partir dels rizomes i a diferència de les de la canya comuna (Arundo donax) no estan lignificades. Les fulles són llargues i rígides. Les inflorescències corresponen a panícules llargues i molt plumoses. Creix en les vores dels estanys i basses d'aigua. Pot esdevenir fàcilment un mala herba en cultius de regadiu i sempre davant un excés d'aigua.