Índex > Sistemàtica > Poàcies > Arvense > Hordeum

Hordeum murinum
(ordi bord)
L'ordi bord és una herba annual que creix de forma preferent en ambients ruderals, però no resulta estranya en diversos camps de conreu. La planta és anual i germina a la tardor. És característica la pilositat de limbes i beines i la presència de dues aurícules. La seva inflorescencia és pròxima a la de l'ordi; presenta una espiga amb tres espiguetes a cada nus del raquis. Les deus espiguetes laterals són estèrils, mentre que només la central origina fruit. La dehiscència de les tres espiguetes es dóna de forma conjunta.