Índex > Sistemàtica > Poàcies > Inflorescència

Descripció floral
Parts de l'espigueta elemental:

 • Glumes: corresponen a les dues bràctees membranoses exteriors. En algunes espècies es redueixen a dos filaments (ordi) o a dues escames (arròs).


 • Glumel·les: són les dues bràctees que tanquen la part fèrtil de la flor; la superior s'anomena pàlea i la inferior, lemna. La lemma pot portar una aresta; si no la porta, diem llavors que és mútica.


 • Glumèl·lules o lodícules: corresponen a dues petites membranes, sovint de difícil distinció, que representen peces vestigials del periant.


 • Androceu amb tres estams amb llargs filaments que sobresurten de l'espigueta.
Inflorescència de gramínies: a i b: esquema teòric de l'estructura d'una espigueta amb tres flors fèrtils 1f, 2f i 3f i una flor estèril 4f;
gli, gluma inferior; gls, gluma superior; le, lemma; pa, pàlea; lo, lodícules; c: estructura d'una flor aïllada.
Espigueta de blat (Triticum sp.)
Blat (Triticum aestivum)
   Fórmula floral = P2 A3 G(2-3)
 • La pol·linització és anemòfila i està relacionada amb una gran producció de pol·len.


 • Les flors són hermafrodites, però hi ha alguna espècie de flors monoiques com el panís (Zea mays).


 • El fruit és sec indehiscent anomenat cariòpside -popularment gra-, amb la llavor unida a la paret de l'ovari i ric en midó. Dins la cariòpside hi ha a més de l'embrió, el cotilèdon, el coleòptil i un ample endosperma. En contrast amb les lleguminoses, que emmagatzemen les seves reserves principalment en els cotilèdons, les gramínies ho fan a l'endosperma.
Cariòpside: en, endosperma; es, coleòptil; em, embrió; pc, pericarp; co, cotilèdon.

 • Moltes poàcies són autògames, anuals i destinen una gran proporció de recursos en la producció de llavors; no obstant això, les espècies vivaces, amb rizomes subterranis, són sovint importants; un bon exemple el tenim en la canyota -Sorghum halepense- i la grama -Cynodon dactylon-.