Índex > Sistemàtica > Poàcies > Arvense > Bromus

Bromus sp.
(escaldaboques, estripasacs)
Els escaldaboques o estripasacs corresponen a espècies anuals del gènere Bromus: entre altres B. diandrus, B. rigidus, B. madritensis, B. tectorum, B. hordeaceus, B. lanceolatus, B. arvensis, B. sterilis i B. rubens. La seva presència en els cereals d'hivern s'ha vist afavorida per les tècniques de sembra directa i per la reducció de labors del sòl. Totes elles són piloses, presenten panícules, laxes o denses i amb llargues espigues arestades.

Bromus catharticus, en canvi, és una espècie introduïda que és abundant en fruiters de regadiu i camps d'alfals. La seva adaptació a la sega és especialment notable donat el seu hàbit perenne. Les seves espigues són comprimides i l'aresta és curta.

Bromus diandrus

Bromus tectorum

Bromus sterilis

Bromus hordeaceus

Bromus arvensis

Bromus madritensis

Bromus catharticus

Bromus catharticus

Bromus rubens

Bromus squarrosus