Índex > Sistemàtica > Poàcies > Agricola > Hordeum

Hordeum vulgare
(ordi)
L'ordi sembla que ha estat el primer cereal domesticat i, possiblement, un dels primers cultius de la història segons evidències arqueològiques de les actuals Síria i Iraq, datades de fa uns 10.000 anys. A l'igual que tots els Hordeum silvestres, aquesta forma cultivada arcaica també era de dues carreres i presentava, per tant, només una espigueta fèrtil de les tres que es disposen a cada nus de la inflorescència. Les formes amb sis carreres, i segons dades també arqueològiques, apareixen cap a l'any 6.000 a. de C. A diferència dels primers ordis, en els de sis carreres les petites espiguetes laterals són fèrtils.

El cultiu de l'ordi ha estat lligat de forma estreta amb les civilitzacions del Mediterrani. En temps de l'antic Egipte, l'ordi ja formava part de la seva cultura. Els antics grecs, a més, obtenen pa de l'ordi i esdevenen els precursors de l'obtenció del malt en coure els grans en aigua després de moldre'ls.

L'ordi esdevé el cereal més important fins al segle II d. de C., moment en què és suplantat pels blats tetraploides. La major part de la producció mundial actual es destina a pinso per al bestiar i al voltant d'una quarta part, a l'elaboració de cervesa.

Hordeum vulgare de dues carreres

Hordeum vulgare de sis carreres