Índex > Sistemàtica > Poàcies > Sistemàtica

Presentació sistemàtica
Antigament la classificació de les poàcies utilitzava com a criteri essencial l'estructura de l'espigueta, en una seqüència lògica d'increment de complexitat. Avui dia es tenen en compte, entre altres, caràcters d'anatomia interna de fulles, mecanismes fotosintètics, nombre bàsic de cromosomes i estructura embrionària.

L'origen de les poàcies molt possiblement tingué lloc als boscos tropicals o als seus marges, on estaria representada pels bambús (subfamília bambusòidies), considerats les gramínies més primitives. La diversificació es devia donar, possiblement, a la zona de transició entre el bosc i el desert, a les sabanes, on estaria representat pel grup de les canyes (subfamília arundinòidies). En etapes finals degué tenir lloc l'adaptació a zones de clima fred i d'inversió tèrmica, com són les estepes de llocs temperats, ambients on precisament abunden les espècies de la subfamília festucòidies.
Bambú
Canya (Arundo donax)
Les poàcies es divideixen en sis subfamílies i unes 50 tribus. El gènere més ampli de la família és Panicum amb unes 400 espècies. Es poden reconèixer sis subfamílies diferents dins les poàcies, les següents: