Índex > Sistemàtica > Poàcies > Arvense > Sorghum

Sorghum halepense
(canyota)
La canyota (o coneguda també com panissola) és una herba perenne molt vigorosa degut al seu rizoma subterrani. Presenta una llargues inflorescències en panícula de fins 30 o 40 cm. Les fulles són llargues i amb una nervació central blanca evident.

Creix en ambients molt diversos, herbassars, vores de camins, etc. si bé en general mostra preferència pels conreus de regadiu, en especial panís i alfals.