Índex > Sistemàtica > Poàcies > subf. Panicòidies

subf. Panicòidies
Plantes pròpies dels tròpics i regions subtropicals. En cultivar-les en climes temperats, obliga a fer-ho en el període més càlid de l'any. El grup inclou algunes plantes grans i vigoroses. Presenten mecanisme fotosintètic tipus C4. Les espiguetes inclouen dues flors, però només la flor superior és completament fèrtil. La inferior és unisexual o només reduïda a la lemma. La fragmentació de l'espigueta té lloc normalment per sota de la gluma. El nombre de nervis de la lemma és variable.


  • Tribu panícies: amb espiguetes solitàries o en parelles; en aquest cas, una és estèril. Les espiguetes cauen senceres quan són madures. Els generes més importants són: Setaria, Digitaria, Echinochloa, Panicum, Brachiaria, Paspalum i Pennisetum.
Pota de gall (Echinochloa crus-galli)
Gram d'aigua (Paspalum paspalodes)

  • Tribu andropògines: amb espiguetes en parelles, amb una de sèssil i l'altra de pedicel·lada i estèril. Representants d'aquest grup són els gèneres Erianthus, Saccharum, Sorghum i Zea.
Panis (Zea mays)
Canyota (Sorghum halepense)