MORFOLOGIA DEL CORM 1
Entenem per haustori:  
Corresponen a tricomes:
El tipus de ramificació que mostren els tal·lòfits i els grups més primitius de plantes vasculars és:
La ramificació simpòdica:
Un rizoma...
Els cotilèdons...
Són rels modificades:
Són tiges modificades:
En una fulla obovada, l'amplada màxima es troba en...
Una fulla tripinnatisecta...