SISTEMÀTICA FORESTALS 2
En la nomenclatura botànica...  
Una de les següents fòrmules florals correspon a un gènere de la família de les rosàcies:
La presència d'acícules ubicades tant sobre els macroblastes com en els braquiblastes es dóna en els gèneres:
Quina afirmació és vertadera?
En una inflorescència en capítol, les flors poden ser…
La subfamília prunòidies de les rosàcies, es caracteritza per…
En una de les següents respostes es poden trobar gèneres pertanyents a la mateixa família:
Una de les següents respostes no reuneix gèneres de la família de les labiades…
Una de les següents respostes conté una espècie que presenta l'ovari ínfer i fruit en pom.
Són espècies de fulla perenne...