SISTEMÀTICA AGRÍCOLES 3
Mostren l’ovari ínfer les famílies següents:  
Són crucíferes considerades males herbes:
Són quenopodiàcies:
Els cítrics pertanyen a la subfamília aurantiòidies, la qual es troba inclosa en la família:
Són espècies originàries del continent americà el…
Les fagàcies...
Les solanàcies…
En les compostes…
La presència d’acícules ubicades tant sobre els macroblastes com en els braquiblastes es dóna en els gèneres:
A les euforbiàcies: