SISTEMÀTICA AGRÍCOLES 2
Els cítrics pertanyen a la família botànica:  
Quina afirmació és vertadera?
Són males herbes gramínies amb metabolisme C4:
Les solanàcies i les convolvulàcies:
En una inflorescència en capítol les flors poden ser…
Són espècies originàries del continent americà:
Indica la resposta correcta: Les fagàcies:
La subfamília panicòidies de les gramínies:
Els espàrrecs corresponen
Els grans de blat corresponen a: