SISTEMÀTICA FORESTALS 5
Quina afirmació és vertadera?  
Una de les següents combinacions concorda amb la nomenclatura botànica correcta:
Una de les següents respostes conté gèneres que pertanyen a la mateixa família:
Les fagàcies...
A les pinàcies...
La subfamília malòides de les rosàcies, es caracteritza per...
Són espècies dioiques:
Una de les espècies de rosàcies presenta l'ovari ínfer:
En les compostes...
Una de les següents respostes presenta gèneres que pertanyen a famílies diferents: