SISTEMÀTICA AGRÍCOLES 1
Són lleguminoses de gra:  
Mostren ovari ínfer les famílies següents:
Les cols de Brussel·les corresponen a...
Són espècies monoiques:
A les compostes...
La subfamília prunòidies de les rosàcies, es caracteritza per...
Les solanàcies presenten...
Indica la resposta que consideris correcta. Són fagàcies...
A les pinàcies:
La subfamília malòidies (= pomòidies) de les rosàcies, es caracteritza per la presència de...