ÒRGANS REPRODUCTORS 3
L’autogàmia està relacionada amb...  
S’entén per partenocàrpia:
La següent fórmula floral: * K 5 [C (5) A 5] G (2), ens indica...
La formació de llavors sense un procés previ de fecundació rep el nom:
Considerem la família de les rosàcies: si el tàlem es converteix en el mesocarp del fruit, la flor és ...
Un fruit múltiple, per exemple, una pluridrupa, s'origina a partir d'un gineceu...
En una planta dioica ...
Un fruit sec, que prové d'un ovari monocarpelar i amb dehiscència per les sutures ventral i dorsal, pot correspondre a:
Quin dels següents fenòmens ocorre en la mirmecocòria:
Una flor actinomorfa…