SISTEMÀTICA FORESTALS 3
El sistema binomial de Linné:  
Són fagàcies de fulla marcescent:
Mostren ovari ínfer les famílies següents:
Són pinàcies els gèneres següents:
La subfamília prunòides de les rosàcies, es caracteritza per…
Quina afirmació és vertadera?
Són espècies monoiques:
Indica la resposta que consideris correcta. Són fagàcies...
En les gimnospermes primitives com ara Ginkgo biloba...
En les compostes...