SISTEMÀTICA AGRÍCOLES 5
Quin dels següents organismes no regeix la seva nomenclatura pel Codi Internacional de Nomenclatura Botànica:  
Quin dels següents noms científics no és correcte segons el Codi Internacional de Nomenclatura Botànica?
Mostren ovari súper les famílies següents:
Una de les espècies de rosàcies presenta l’ovari ínfer:
En les compostes…
Les solanàcies presenten...
Són lleguminoses de gra:
Quina afirmació és vertadera?
Són crucíferes considerades males herbes:
En les gimnospermes primitives com ara Ginkgo biloba...