ÒRGANS REPRODUCTORS 1
En un ovari unilocular:  
Una inflorescència racemosa pèndula que té totes les flors unisexuals rep el nom de:
El gametòfit femení de les angiospermes correspon al:
Una corol·la papilionàcia es caracteritza per presentar…
En un ovari ínfer…
Una planta monoica…
La pol·linització entomòfila sol estar relacionada…
En la fecundació, la unió d’un nucli espermàtic provinent del tub pol·línic amb el nucli central (o polar) del sac embrional, origina un teixit:
Anomenem balàüstia al fruit…
Són fruits carnosos: