Índex > Sistemàtica > Poàcies > Agricola > Triticosecale

x Triticosecale sp.
(triticale; cast. triticale)
El triticale correspon a un híbrid entre els dos cereals: el blat i el sègol. La relació entre el blat i el sègol no ha estat només la d'un cultiu i la seva mala herba, sinó que sembla que deuen tenir un origen comú. Aquesta afinitat es reflecteix pel fet que es poden creuar, si bé amb alguna dificultat, i produir descendència fèrtil. Aquesta potencialitat d'hibridació es coneix des de fa 100 anys, però només modernament s'han obtingut de forma avantatjosa cultius híbrids fèrtils. El resultat és triticosecale o triticale. Els cultius actuals són hexaploides o octoploides; els primers obtinguts d'hibridacions entre blat tetraploïde i sègol diploïde; els segons d'hibridacions entre blat hexaploide i sègol.

El triticale combina els atributs desitjats dels seus progenitors i excedeix tots dos en d'altres. En altres paraules, ofereix la productivitat del blat i la rusticitat del sègol.