index > org.reproductors > fruit > classificació
CLASSIFICACIÓ DELS FRUITS
Els criteris que s'empren per classificar els fruits són força diversos:


Hem de recordar que les fructificacions de les gimnospermes, com ara els estrōbils; llenyosos (cons) de Pinus, Cedrus, Cupressus, etc. i els gālbuls; de Juniperus, no poden ser considerades com a fruits vertaders, atčs que un fruit es desenvolupa sempre a partir d'un ovari.