index > org.reproductors > fruit > classificació segons consistència
Tipus de fruits segons la consistència
Des del punt de vista descriptiu, i d'una manera pràctica, els fruits es diferencien en dos grups atenent a la consistència i la sucositat de les parets:

  • Fruits secs: formats per teixits secs i durs en haver-se assecat les cèl·lules.

  • Fruits carnosos: formats per teixits suculents quan maduren. La part carnosa pot comprendre tot el pericarp (baies) o solament l'epicarp i/o mesocarp, atès que l'endocarp pot ser esclerenquimàtic (drupes).