index > org.reproductors > fruit > classificació segons combinacions
Classificació dels fruits segons la combinació de característiques


FRUITS SIMPLES
SECS
Dehiscents
Indehiscents
CARNOSOS
Baia
FRUITS MÚLTIPLES
FRUITS COMPLEXOS
INFRUCTESCÈNCIES