index > org.reproductors > fruit > fruits carnosos
Fruits carnosos
Són menys variats, i poden dur una o més llavors:
  • Baia: fruit format per un mesocarp i un endocarp carnosos (ex., tomàquet, raïm, nabiu, actínida o kiwi).Tomatera (Lycopersicum esculentum)
1: groseller (Ribes sp.),
2: tomatera (Lycopersicon esculentum)


Papaia (Carica papaya)
Lligabosc (Lonicera sp.)
Caqui (Diospyros kaki)

    Hom els considera derivats de la baia:
    • Hesperidi: baia caracteritzada perquè procedeix d'un ovari súper; (amb deu carpels soldats) i presenta un mesocarp blanquinós i eixut, i un endocarp carnós format per pèls eixamplats amb un elevat contingut de substàncies aquoses ensucrades (ex., taronja, llimona).
Taronger (Citrus sinensis)
Llimoner (Citrus limon)
Taronger (Citrus sinensis)
    • Pepònide: procedeix d'un ovari ínfer (amb tres a cinc carpels soldats), amb tres placentes carnoses molt desenvolupades i nombroses llavors. La major part de les vegades el pericarp és carnós (ex., meló, síndria, cogombre, carabassó) o coriaci (ex., carabassa vinera: Lagenaria). Cal distingir un cas, Ecballium elaterium, en què la pepònide és dehiscent (dehiscència explosiva).
Esquitxagossos
(Ecballium elaterium)

Carbassó (Cucurbita pepo)
1: secció transversal, 2: aspecte general del fruit


Meló
(Cucumis melo)
  • Drupa: fruit amb el mesocarp carnós i l'endocarp esclerenquimàtic i llenyós que constitueix l'anomenat pinyol. La major part de les vegades té una sola llavor (ex., oliva, ametlló, pruna, préssec, cirera, dàtil). En algunes ocasions el mesocarp és fibrós i aerífer (ex., en Cocos).

Mango (Mangifera indica)


Cirerer (Prunus avium)
Cirerer (Prunus avium)
Ametller (Prunus amygdalus)