index > org.reproductors > fruit > mecanismes disseminació
MECANISMES DE DISSEMINACIÓ
Les plantes són, en general, menys exigents a l'hora d'especialitzar-se en un agent disseminador concret que no pas en un agent pol·linitzador. Això fa que, sovint, les diàspores d'una mateixa planta puguin ser disseminades de maneres diverses, a fi de garantir-ne l'èxit.

Els principals agents dispersors són el vent, els animals, l'home, l'aigua i, fins i tot, la planta mateixa pot actuar de forma activa en la disseminació.