index > org.reproductors > fruit > concepte
EL FRUIT
Quan el tub pol·línic penetra dins l'ovari de la flor i el nucli espermàtic masculí i el nucli de l'ovocèl·lula es fusionen comença la formació del fruit.

Aquest òrgan representa, doncs, l'ovari desenvolupat que conté la llavor o llavors formades durant el procés, per bé que en ocasions en la formació del fruit també intervenen altres elements aliens a l'ovari, com el tàlem.

Les principals funcions del fruit són les següents:

  • Contenir les llavors en tant l'embrió no hagi finalitzat la seva maduració.

  • Proporcionar a l'embrió les substàncies nutrícies que li són necessàries.

  • Protegir l'embrió abans no arribi el moment de la dispersió de les llavors.

  • Contribuir, en alguns casos, a la disseminació de les llavors.

Esbarzer (Rubus ulmifolius)