index > org.reproductors > fruit > hidrocòria
Hidrocòria
Consisteix en el transport de les diàspores per l'aigua. L'aigua té un paper molt discret en la disseminació de les diàspores, encara que és de gran importància per a aquelles plantes que creixen a les vores de rius i altres ambients aigualosos on preferentment són transportades surant. Fora del nostre territori n'hi ha un exemple molt clar, com és el cas dels cocoters (Cocos nuccifera), ja que els cocos són duts d'un territori a un altre transportats pels corrents marins.

No obstant això, l'aigua també actua com a agent indirecte o passiu de disseminació:

  • Ombrohidrocòria: les gotes de pluja cauen damunt d'una càpsula seca i amb l'impacte obliguen les llavors a sortir projectades, especialment si són càpsules del tipus pixidi (ex., Amaranthus sp., Anagallis arvensis).

  • Nautohidrocòria: les diàspores suren a l'aigua i són arrossegades per l'aigua que s'escola superficialment després de les pluges, o pels grans corrents (ex., Valerianella, Astragalus clusianus).