index > org.reproductors > fruit > antropocòria
Antropocòria
L'home és des d'antic un agent, voluntari o accidental d'introducció i translocació de llavors de plantes, especialment a causa dels cultius, ja sigui per l'interès agrícola de la planta mateixa o bé perquè van arribar barrejades amb les llavors que eren destinades al cultiu. La major part de les males herbes dels conreus han estat introduïdes d'aquesta manera (ex., Abutilon theophrasti, Datura stramonium, Araujia sericifera).

dispersió de llavors per l'home
dispersió de llavors per l'home