index > org.reproductors > fruit > barocòria
Barocòria
Barocòria: la disseminació es produeix com a conseqüència del pes mateix de la diàspora, que es desprèn de la planta mare. Aquest mecanisme no assegura la migració de la planta a grans distàncies (ex., mangle: Rhizophora).
a, fruit de mangle (Rhizophora mangle) germinat al mateix arbre: viviparisme;
b, plàntula clavada al terra.