index > org.reproductors > fruit > classificació segons dehiscència
Tipus de fruits segons la dehiscència
  • Fruits dehiscents: són aquells que en arribar la maturitat s'obren espontàniament. Els mecanismes són força diversos, però permeten que les llavors es posin en contacte amb l'exterior i puguin ser alliberades.

    Un fruit dehiscent pot desenvolupar-se a partir d'un sol o de diversos carpels, però sempre procedeix d'un ovari amb diversos primordis seminals, d'aquí sorgeix la necessitat que el fruit s'obri per si sol a fi d'alliberar al més lluny possible les llavors que conté. La manera de produir-se aquesta obertura també és diversa i molt sovint és utilitzada com a criteri classificador dels fruits, en especial quan es refereix a les càpsules.

  • Fruits indehiscents: són aquells romanen tancats amb les llavors en el seu interior. A excepció dels fruits fragmentables en unitats monospermes (esquizocarps i loments), procedeixen d'ovaris amb un sol carpel i amb un primordi seminal; és a dir, amb una sola llavor, d'aquí que aquesta es mantingui a l'interior del fruit i es dissemini amb ell.