index > org.reproductors > fruit > classificació segons origen
Tipus de fruits segons l'origen
Una primera classificació dels fruits sempre atén a l'origen o procedència. Segons aquest origen distingim:

  • Fruits simples: els que procedeixen d'una sola flor amb un sol ovari.

  • Fruits complexos: provenen d'una sola flor, però el fruit també incorpora elements o òrgans aliens a l'ovari, com ara el receptacle.

  • Fruits múltiples: provenen d'una sola flor, però de carpels independents els uns dels altres (carpels apocàrpics), de manera que cada una de les unitats també ho són.

  • Infructescències: quan en el procés de fructificació hi ha participat tota la inflorescència.