index > org.reproductors > fruit > fruits múltiples
Fruits múltiples
Són els que deriven d'una flor que posseeix diversos carpels lliures de manera que cadascun d'ells origina un fructícul independent dels altres.
  • Plurifol·licle: fruit format per més d'un fol·licle (ex., Delphinium, Helleborus, Paeonia, Magnolia).
Garidella nigellastrum
Helleborus sp.
  • Pluridrupa: fruit constituït per petites drupes o drupèoles concrescents (ex., móra d'esbarzer: Rubus).
Rubus sp.
Esbarzer (Rubus ulmifolius)
Esbarzer (Rubus ulmifolius)
  • Pluriaqueni: fruit integrat per diversos aquenis. Pot considerar-se també un fruit complex atès que hi intervé el receptacle carnós (ex., maduixera).
Maduixera (Fragaria sp.)
Maduixera (Fragaria sp.)
  • Tetraqueni: fruit que aplega quatre aquenis, tot i que aquest fruit deriva d'un gineceu bicarpel·lar en el qual apareixen falsos septes (ex., labiades, boraginàcies).
Cynoglossum sp.Cynoglossum sp.
  • Plurinúcula: fruit amb nombroses núcules (ex., Clematis, Ranunculus).
Clematis sp.
Ranunculus sp.