Índex > Sistemàtica > Brassicàcies > Agricola > Sinapis

Sinapis alba
(mostassa blanca; cast. mostaza blanca)
La mostassa blanca -Sinapis alba- tot i les similituds morfològiques, es separa del gènere Brassica per la seva dotació cromosòmica que és n=12. L'espècie es cultiva per les llavors, de les quals s'obté la mostassa i els olis per a usos culinaris i industrials. Les fulles es mengen també com a verdura i són utilitzades igualment amb finalitats farratgeres. La planta és nadiua de la regió mediterrània i de Krimea (Ucraïna) i fou després introduïda a la resta d'Europa i el Pròxim Orient. El fet que en restes arqueològiques de Bagdad (3.000 a. de C.) s'hagin trobat llavors, reflecteix l'antic ús agrícola d'aquesta espècie.Mostassa blanca (Sinapis alba)
Mostassa blanca (Sinapis alba)