Índex > Sistemàtica > Brassicàcies > Arvense > Eruca

Eruca vesicaria
(ruca; cast. rúcula)
La ruca -Eruca vesicaria- presenta les flors grosses, de color groc pàl·lid i nervades de violaci. Les fulles són dividides i amb un nervi central blanquinós. La planta és anual i creix en camps de llocs molt secs, com ara ametllers i oliveres, especialment de la Catalunya interior.Ruca (Eruca vesicaria)
Ruca (Eruca vesicaria)