Índex > Sistemàtica > Brassicàcies > Arvense > Diplotaxis

Diplotaxis erucoides
(erviana,ravenissa blanca)
Les ervianes o ravenisses blanques -Diplotaxis erucoides- són plantes anuals que mostren unes inflorescències en raïm allargades i unes flors blanques molt vistoses. El fruit és una síliqua llarga i amb les llavors disposades en dues rengleres. És una mala herba freqüent en vinyes i fruiters de secà.Ravenissa blanca (Diplotaxis erucoides)
Ravenissa blanca (Diplotaxis erucoides)