Índex > Sistemàtica > Brassicàcies > Arvense > Erucastrum

Erucastrum nasturtiifolium
(ravenissa groga)
Una de les ravenisses grogues més freqüent és Erucastrum nasturtiifolium. Presenta les flors grogues i amb el limbe de la fulla molt retallat. El fruit correspon a una síliqua prima i llarga. L'espècie és abundant tant en camps de conreu com erms i espais ruderals.
Ravenissa groga (Erucastrum nasturtiifolium)