Índex > Sistemàtica > Brassicàcies > Agricola > Armoracia

Armoracia rusticana
(rave picant; cast. rábano picante)
El rave picant es cultiva per les arrels comestibles, que un cop ratllades s'utilitzen com a condiment picant en forma de salses per a les carns. És natural de l'est de Krimea (Ucraïna) i es cultiva àmpliament als Estats Units.