Índex > Sistemàtica > Brassicàcies > Arvense > Raphanus

Raphanus raphanistrum
Raphanus raphanistrum és una planta anual més o menys híspida. Les flors poden ser grogues o blanquinoses però en general amb nervacions de color més fosc. Fruit és indehiscent i estriat longitudinalment a mena de loment. Creix en conreus de secà, especialment sembrats, i ambients ruderals.
Raphanus raphanistrum