Índex > Sistemàtica > Brassicàcies > Arvense > Capsella

Capsella bursa-pastoris
(bosses de pastor)
Les bosses de pastor -Capsella bursa-pastoris- és una planta anual molt abundant en tot tipus de conreus, tant de secà com de regadiu. Presenta una roseta de fulles dividides i una llarga inflorescència amb flors blanques i fruits triangulars. Tot i esdevenir una espècie molt cosmopolita és especialment freqüent en camps d'alfals.
Bosses de pastor (Capsella bursa-pastoris)