Índex > Sistemàtica > Brassicàcies > Arvense > Alyssum

Alyssum sp.
Els caps blancs -Alyssum maritimum- és l'espècie més vistosa del gènere. És una petita planta anual multicaule que mostra les flors blanques, petites i aglomerades. Els fruits són silícules amb valves convexes i caduques. És freqüent en diversos conreus de les comarques més marítimes de Catalunya.

Alyssum simplex i A. alyssoides són menys ramificats i mostren les flors grogues. En A. alyssoides els sèpals romanen sobre el fruit.
Caps blancs (Alyssum maritimum)
Alyssum alyssoides
Alyssum minus