Índex > Sistemàtica > Brassicàcies > Arvense > Biscutella

Biscutella auriculata
(llunetes)
Les llunetes -Biscutella auriculata- presenten unes grans flors de color groc suau i unes característiques silícules arrodonides, grans, planes i en forma d'ulleres. L'espècie és anual i apareix en cereals d'hivern i fruiters de secà.
Llunetes (Biscutella auriculata)