Índex > Sistemàtica > Brassicàcies > Arvense > Camelina

Camelina sativa
Camelina sativa és una herba anual amb llargs raïms amb flors grogues petites i fruits globosos en silícula. Creix en cereals d'hivern
Camelina sativa