Índex > Sistemàtica > Brassicàcies > Agricola > Raphanus

Raphanus sativus
(rave; cast. rábano)
El rave -Raphanus sativus subsp. sativus- és una planta anual (n=9) i cultivada ja des d'antic, l'any 2.000 a. de C. pels egipcis i el 500 a. de C. pels xinesos. S'aprofiten les seves arrels, que són els òrgans de reserva i es mengen en amanides. Les fulles també són utilitzades com a aliment. El fruit no és lomentaci, com en els altres Raphanus.
Raves (Raphanus sativus)