Índex > Sistemàtica > Brassicàcies > Arvense > Bunias

Bunias erucago
(mostallola)
La mostallola -Bunias erucago- és una herba anual amb fulles molt dividides. La inflorescència és llarga però portadora de poques flors. Aquestes són de color groc. El fruit és curt, indehiscent i alat. És una mala herba dels cereals d'hivern, en especial en sòls sorrencs.
Mostallola (Bunias erucago)