Índex > Sistemàtica > Asteràcies > Tipus de capitols

Tipus de capítols

  • Capítols homògams: totes les flors del capítol hermafrodites.Capítols homògams:
a, capítol discoide de Cardus en què totes les flors són flosculades;
b, capítol ligulat de Cichorium, en què totes les flors són ligulades.


    • Discoides (en disc): amb totes les flors en flòscul.
Card (Carduus tenuiflorus)
Card (Carduus nigrescens)
    • Ligulats: amb totes les flors ligulades.
Xicoira (Cichorium intybus)
Dent de lleó (Taraxacum officinale)
Amargot (Urospermum dalechampii)  • Capítols heterògams: les flors interiors hermafrodites i les exteriors pistilades o estèrils.
Capítols heterògams:
a, capítols radiats amb flors ligulades exteriors (fl) i flors flosculades interiors (ff) de Chamomilla;
b, capítols disciformes amb flors flosculades filiformes exteriors (ffe) i flors flosculades interiors (ffi) de Centaurea cyanus.

    • Radiats: amb flors ligulades exteriors i flósculs interiors. En els capítols radiats, en general, al conjunt central se l'anomena disc i a l'exterior, els radis.
Panigroc (Anacyclus clavatus)
Ull de bou (Chrysanthemum segetum)
    • Disciformes: amb flòsculs filiformes exteriors i flors flosculades interiors.
Blauet (Centaurea cyanus)
Calcida blanca (Galactites tomentosa)