Índex > Sistemàtica > Asteràcies > Arvense > Crepis

Crepis sp.
El gènere Crepis inclou diverses espècies d'herbes de camps, vores de camins i ambients ruderals. La majoria d'elles mostren les fulles en roseta basal i les tiges ramificades i alhora poc folioses. Capítols grocs. Són freqüents Crepis vesicaria, C. foetida, C. sancta.
Crepis sancta