Índex > Sistemàtica > Asteràcies > Arvense > Aster

Aster squamatus
Aster squamatus és una herba plurianual, erecta, rígida amb tiges poc folioses i amb la tija principal més o menys llenyosa a la base. Els capítols són nombrosos i petits. Les bràctees de l'involucre mostren el marge escariós violaci. És una espècie d'origen americà. Creix en camps de fruiters de regadiu i alfals.
Aster squamatus