Índex > Sistemàtica > Asteràcies > Arvense > Taraxacum

Taraxacum officinale
(dent de lleó; cast. diente de león)
Taraxacum officinale és una planta plurianual (hemicriptòfit) en presentar una roseta o part d'ella persistent a l'hivern. La soca és gruixuda i pivotant. De la roseta acostuma a sortir un capítol solitari. Viu en cultius molt diversos, molt sovint formant part de la vegetació arvense de camps d'alfals i fruiters de regadiu.
Dent de lleó (Taraxacum officinale)
Iber